Το εργαστήριο μας εκτελεί COVID-19 RAPID TEST στην προβλεπόμενη τιμή για τις ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν εμβολιαστεί.
1.GENERAL BLOOD COUNT
2.BLOOD TYPE - RH
3.ELECTROPHORESIS HEMOGLOBIN
4.BLOOD SUGAR
5.UREA
6.FERRITINE
7.Fe
8.AUSTRALIAN ANTIGEN
9.HEPATITIS C
10.VDRL
11.HIV
12.ANTIBODIES IGG and IGM :
-RUBELLA
-CMV
-TOXOPLASMOSIS
13.URINE TEST
Call Now Button