Το εργαστήριο μας εκτελεί COVID-19 RAPID TEST στην προβλεπόμενη τιμή για τις ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν εμβολιαστεί.
1.ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2.ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - RH
3.ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
4.ΣΑΚΧΑΡΟ
5.ΟΥΡΙΑ
6.ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ
7.Fe
8.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝO
9.ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
10.VDRL
11.HIV
12.ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IGG KAI IGM :
-ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΑΣ
-ΕΝΑΝΤΙ CMV
-ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
13.ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
Call Now Button