ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 150 ΕΥΡΩ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 2.ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - RH 3.ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 4.ΣΑΚΧΑΡΟ 5.ΟΥΡΙΑ 6.ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ 7.Fe 8.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝO 9.ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 10.VDRL 11.HIV 12.ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IGG KAI IGM : -ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΑΣ -ΕΝΑΝΤΙ CMV -ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 13.ΓΕΝΙΚΗ...
Call Now Button